Vanliga frågor om bältros

Är bältros detsamma som ”helveteseld”?
Ja, ”helveteseld” är ett äldre namn för bältros. I Danmark och Norge är ”helveteseld” namnet på bältros än idag. Förmodligen kommer namnet sig av att smärtan ofta är intensiv, brännande och kan vara länge – precis som helvetets eldar enligt mytologin.

Barnbarnen har vattkoppor. Ska jag undvika att träffa dem då?
Nej, så länge barnbarnen är pigga nog att umgås mår ingen av er sämre av det. Man får inte bältros av att träffa någon som har vattkoppor. Bältros får man när det egna vattkoppsviruset återaktiveras.

Smittar bältros?
Man kan inte få bältros av att träffa någon som har bältros. Däremot kan en person med bältros, så länge man har blåsor, smitta en person som aldrig har haft vattkoppor. Den personen får då vattkoppor, inte bältros. Läs mer om varför man får bältros.

När man har bältros bör man undvika att träffa personer som inte har haft vattkoppor, speciellt gravida eller personer med nedsatt immunförsvar. De kan bli allvarligt sjuka om de skulle få vattkoppor. 

Jag har haft bältros – kan jag ändå vaccinera mig?
Ja, man kan vaccinera sig mot bältros även om man redan haft sjukdomen.  

Jag har aldrig haft vattkoppor, kan jag ändå få bältros?
Man kan bara få bältros om man har haft vattkoppor. Har man inte haft vattkoppor kan man smittas av någon som har vattkoppor eller bältros. Då får man vattkoppor, inte bältros.

Har bältros (herpes zoster) något med "vanlig herpes" att göra?
Munsår, genital herpes och bältros orsakas av olika virus, men med det gemensamt att de finns kvar i kroppen efter den första infektionen.

Vem kan få bältros?
Vem som helst som har haft vattkoppor kan få bältros. Oftast händer det när man blir äldre men det vanligaste är att det inte finns någon känd orsak till att bältros bryter ut. De allra flesta som insjuknar är i övrigt fullt friska. Naturligt åldrande är den främsta riskfaktorn. De flesta som drabbas är över 50 år.

Jag har bältros – kan jag vaccinera mig?
Man kan inte behandla en pågående bältros genom att vaccinera sig. Vaccinet är förebyggande och måste tas innan man blir sjuk.