Vaccin mot bältros

Numera finns vaccin som minskar risken för att drabbas av bältros och nervsmärtor efter bältros. Vaccinationen är avsedd för personer som är 50 år eller äldre, den åldersgrupp som löper störst risk att få bältros, och har visat sig kunna minska risken för bältros med cirka hälften och för långvarig smärta efter bältros med två tredjedelar.

Bältrosvaccin är inte något nytt utan har använts i flera år, främst i USA där det funnits tillgängligt sedan 2006. Läs mer här.