Smärta vid bältros

Det första symtomet vid bältros brukar vara obehag eller smärta i ett område på huden, utan att det syns någonting (så kallad prodromal smärta). Efter någon eller några dagar uppstår dock en rodnad på huden där man har ont, och snart får man också de typiska hudutslag som förknippas med bältros.

Utslagen åtföljs ofta av en smärta som i vissa fall kan vara mycket svår. Den kan vara ihållande eller komma stötvis och beskrivs ofta som brännande, huggande, eller kliande. Det är inte ovanligt att det drabbade området även blir överkänsligt för vanlig beröring, värme eller kyla. Då kan sådant som normalt sett inte alls gör ont, till exempel kläder eller sänglinne mot huden, kännas mycket obehagligt eller smärtsamt. 

Oftast går smärtan över när utslagen torkar in och läker, vilket vanligtvis sker inom 30 dagar. Men ibland kan smärtan sitta i under en längre tid. Detta beror på att de nerver som viruset spridit sig längs då det återaktiverats kan ha blivit skadade av infektionen.

Denna långvariga nervsmärta, så kallad postherpetisk neuralgi, är den vanligaste komplikationen efter bältros. Den drabbar sällan yngre personer men ju äldre man är då man får bältros desto större är risken för denna och andra komplikationer.

Läs mer om nervsmärta efter bältros.