Långvarig nervsmärta efter bältros

Bältros orsakas av en reaktivering av samma virus som orsakar vattkoppor. När man har haft vattkoppor lämnar inte viruset som orsakade sjukdomen kroppen, utan lägger sig vilande i nervrötterna livet ut. Det kan senare i livet, utan att man vet precis varför, återaktiveras. Då förökar det sig och sprider sig längs en eller flera nerver varpå den eller dessa kan ta skada. Därför är det inte så konstigt att långvarig nervsmärta, neuralgi, är den vanligaste komplikationen vid bältros.

Långvarig bältrossmärta kan ha olika karaktär: den kan vara ihållande eller komma periodvis, vara molande, brännande eller huggande men även kliande eller svidande. Det är inte ovanligt att man i samband med nervsmärta efter bältros upplever olika typer av känselrubbningar, som till exempel överkänslighet för beröring, värme eller kyla.

Nervsmärta efter bältros kan vara mycket påfrestande och kan hålla i sig i veckor, månader eller, i värsta fall, år. Det är ovanligt att yngre personer drabbas men bland bältrospatienter som är 50 år eller äldre drabbas fler än 20 % och bland de äldsta är siffran uppåt 50 %. Det är inte möjligt att i förväg veta hur allvarligt bältros blir, men ju äldre man är då man drabbas av ihållande nervsmärtor efter bältros desto längre tenderar smärtan att hålla i sig.