Komplikationer efter bältros

Hudutslagen och smärtan vid bältros läker oftast ut inom två till fyra veckor. Men hos vissa kan sjukdomen leda till följdproblem, komplikationer, som i vissa fall kan bli allvarliga. 

Den vanligaste komplikationen efter bältros är långvarig smärta som orsakas av de nervskador som kan uppstå i samband med bältros. Denna nervsmärta kallas post-herpetisk neuralgi. Läs mer om långvarig nervsmärta efter bältros här.

Om ögat drabbas av viruset kan det få mycket allvarliga konsekvenser såsom synnedsättning eller blindhet. Bältros kan även orsaka ärrbildning, hudinfektioner eller hörselnedsättning. Läs mer om ögonkomplikationer här.

Det är ovanligt att barn och unga vuxna som får bältros drabbas särskilt hårt eller får komplikationer. Men ju äldre man är desto svårare riskerar sjukdomen att bli och redan efter 50 års ålder ser man en tydligt ökad risk för komplikationer.