Behandling vid nervsmärta efter bältros

Så kallad antiviral behandling kan minska virusaktiviteten och den akuta smärtan vid bältros och förkorta läkningstiden för utslagen. För att behandlingen ska ha effekt ska den dock startas senast 72 timmar efter att utslagen börjat visa sig. Antiviral behandling minskar dock inte risken för nervsmärtor efter bältros.

Nervsmärtor är generellt svåra att lindra. Det gäller även nervsmärtor efter bältros. Smärtlindrande läkemedel som innehåller paracetamol eller ibuprofen är ofta det första alternativet. Om det inte hjälper kan en läkare skriva ut receptbelagda läkemedel.

Det är inte ovanligt att flera olika läkemedel kan behöva provas, och ibland kombineras, för att hitta den bästa smärtlindringen utan att man får allt för besvärande biverkningar eller att andra eventuella läkemedelsbehandlingar man står på påverkas.