Behandling vid bältros

Antiviral behandling kan minska virusets aktivitet och kan lindra den akuta smärtan vid bältros och förkorta läkningstiden för utslagen. För att behandlingen ska ha effekt ska den dock startas senast 72 timmar efter att utslagen har börjat visa sig.

Smärtstillande läkemedel kan användas för att lindra smärtan vid bältros.

För att undvika infektioner i samband med utslagen är det bra att försöka hålla huden ren. Det är också bra om man kan undvika att klia och riva sönder blåsorna.