Filmer om bältros


Film 1 - Vad är bältros?

I den här filmen får du veta det viktigaste om bältros, hur sjukdomen yttrar sig och vad du kan göra för att skydda dig.


Film 2 - Komplikationer vid bältros

I vår andra film berättar vi mer om de komplikationer som bältros kan ge upphov till och hur du kan minska risken för att drabbas.