BÄLTROS GÖR ONT

Bältros (herpes zoster) orsakar oftast hudutslag och intensiv smärta. Det är en virussjukdom som var fjärde person får någon gång i livet. Lär dig mer om bältros här.

SKYDD MOT BÄLTROS

Hur kan en vaccination skydda mot ett virus du förmodligen redan bär på? Här lär du dig mer om hur bältrosvaccin fungerar.