Om webbplatsen

Webbplatsen är framtagen av MSD. Syftet är att informera om varicella zoster och de sjukdomar varicella zoster kan orsaka, samt hur man kan skydda sig. Ansvarig för webbplatsen är Birgitta Erlandsson, MSD. Innehållet är medicinskt granskat av Lars Janzon, PhD, tidigare Senior manager Medical Affairs, Sanofi Pasteur MSD.

Användarvillkor

Avsändare

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel, vacciner och tjänster som förbättrar människors hälsa. MSD följer Läkemedelsindustriföreningens (LIFs) regler om förhandsgranskning och godkännande av vaccinationskampanjer. Läs mer om förhandsgodkända vaccinationskampanjer.

Disclaimer/ansvarsbegränsning

Webbsidan innehåller allmän information om MSD:s vaccin. Webbsidan är utvecklad som en service från MSD. Informationen på hemsidan är inte avsedd att ersätta - och kan aldrig ersätta professionell medicinsk rådgivning i allmänhet eller i enskilda fall.

Länkar

Denna webbsida innehåller länkar till andra webbplatser. Även om MSD försöker att tillhandahålla länkar till andra webbsidor innehållande information som kan anses motsvara gällande lagar och förordningar så kan innehållet på dessa webbsidor ändras utan att MSD erhåller kunskap om detta. MSD kan därför inte på något sätt ansvara för innehållet på sådana andra webbsidor.

Copyright

MSD innehar upphovsrätten till skrivet material och illustrationer som återfinns på denna webbsida. Du har endast rätt att kopiera materialet för icke-kommersiellt bruk och under förutsättning att det på varje sådan kopia återfinns motsvarande på webbsidan gjorda hänvisningar till MSD:s upphovsrätt samt att det även i övrigt framgår att materialet härrör från MSD. MSD innehar inte upphovsrätten till bildmaterialet på denna webbplats. Du har därför inte rätt att kopiera och använda de bilder du hittar här.

Denna text skall inte i något avseende anses ge uttryck för en övergång av äganderätt eller upplåtelse av licensrätt – varken underförstått, genom passivitet eller på annat sätt – till patent eller varumärke tillhörigt MSD eller annan. Med undantag för vad som uttryckligen angivits ovan skall motsvarande gälla för upphovsrätt tillhörig MSD. MSD gör inte gällande någon äganderätt till eller samhörighet med tredje mans varumärken, som kan återfinnas på webbsidan. Sådana varumärken används endast i syfte att identifiera respektive innehavares produkter och tjänster och MSD:s användning av dessa varumärken skall inte uppfattas som något understödjande eller rekommendation av dessa varumärken från MSD:s sida.

Integritetsskydd

Integritetsskyddet på denna webbplats omfattar bland annat den behandling av personuppgifter som förekommer i samband med besök på denna hemsida. Följande integritetsskyddsregler gäller och de har upprättats för att du skall ha klart för dig vilken informationsinsamling som förekommer och hur uppgifterna används.

Hur webbinformationen används

PUL

MSD arbetar enligt PUL (Personuppgiftslagen). MSD behandlar dina personuppgifter på ett sådant sätt att de skyddas när du besöker våra webbsidor. MSD får endast in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc. när du själv väljer att ge dessa uppgifter till oss t ex i samband med en fråga till oss via kontaktformuläret på webbsidan. MSD och/eller våra samarbetspartners kommer endast att använda dessa uppgifter för att utföra de tjänster du begärt. MSD kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje person.

Avidentifierad information – för statistik

MSD samlar även in information där den enskilde individen inte kan identifieras. Det rör sig om information om antal besök på vår webbplats, antal besök på varje sida på webbplatsen samt våra besökares internetleverantörers domännamn. Informationen används i statistiskt syfte, och för att förbättra webbplatsen utifrån våra besökares behov.

IP adressanvändning

En IP-adress är en nummerserie som automatiskt tilldelas din dator när du kopplar upp dig mot internet. Webbservrar identifierar din dator via IP-adressen under den tid du är online. MSD kan samla IP-adresser för att få information om hur våra sidor används. I normala fall länkas inte personlig information till IP-adressen, vilket innebär att användaren förblir anonym. Vid missbruk kan MSD dock använda informationen till att identifiera användaren om det bedöms nödvändigt för att skydda vår verksamhet, vår webbplats eller andra användare.

Säkerhet

MSD använder sig av en brandvägg för att minska risken för intrång i databasen.